© snesuddenfiske.se                    

 

 

 

Tävling: Tävlingsregler

 

 

Start, gångtid och förflyttning

 

Vid utgång till tävlingsområdet visas ryggsäckar och väskor upp

för kontrollanter.Egen medtagen fisk är inte godkänd.

Tävlingen börjar vid startsignal.De tävlande skall dessförinnan

ha möjlighet att inta sina platser och borra ett hål.

All förflyttning inom tävlingsområdet skall ske till fots.

det är tillåtet att använda pulka för transport av utrustning

och fångst.

 

Tävlingsplats

 

Avståndet mellan de fiskande får ej vara mindre än 5 meter.

 

Fiskemetoder - Redskap och beten

 

Eggskydd skall vara påsatt vid in och utgång, men får tas av när man kommit fram till fiskeplatsen före startsignalen.

Isborren skall stå nedborrad i isen, mellan varje borrning för att

undvika olyckor.

Tävlanden får endast använda ett redskap åt gången.

Motordrivna rullar och motordrivna isborrar är förbjudna.

Hel fisk eller del av fisk får inte användas som bete

(undantag för fisköga).

Mormyska eller liknande räknas som krok.

Upphängare samt pirk/bete med mer en fast enkelkrok

(undantag gäller dock för balanspirk) är förbjudet att använda.

Mäskning är förbjuden.

 

Avlivning av fisk

 

Fångad fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet.

 

Invägning

 

Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal.

All fisk skall lämnas in för invägning inom tävlingsarrangörens

fastställda tid.Gädda och lake räknas ej.

Fångad fisk som lämnas in för vägning skall tas ur fångstpåsen

och öppet redovisas.

Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas fri från is och snö.

Fisk som fångats olagligt får ej vägas in.

Fisk som ej räknas in i tävlingen skall återutsättas eller avlivas.

Ingen fisk får lämnas kvar på isen.

 

Resultat

 

Högst sammanlagd vikt avgör: all fisk utom gädda och lake.

 

Övriga bestämmelser

 

Deltagare får under tävlingen ej vistas utanför tävlingsområdet

utom vid uträttandet av naturbehov och då skall redskapen

lämnas kvar inom tävlingsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

» Tävlingsområde      

 

 

» Tävlingsregler         

 

 

» Tävlingsresultat      

 

 

» Förköp av startkort