© snesuddenfiske.se                    

 

 

 

Nyheter:

 

2012

 

-Utterträskstugan har upprustats med ny ytterdörr samt nytt entrégolv.

Slyröjning på infarten för att ge större plats för husvagn och p-plats.

 

 

2010

 

- Inplantering kommer att ske under fiskeförbudet mellan sommarfisket och vinterfisket.

 

- Ny kamin, ny golvmatta i köket samt nya hängrännor och stuprör är installerade i Utterträskstugan.

 

- Upprustning kommer att ske av Utterträskstugan.

 

2009

 

- Breddade platser för husvagn och bil vid Utterträsks (Sjö nr 1) norra sida.

 

2008

 

- Kamin installerades i nyuppförda stugan i Långträsk (Sjö nr 6).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utterträskstugan

 

 

Långträskstugan

 

 

Långträsk