© snesuddenfiske.se                     

 

 

Om fisket: Fisketips

 

 

Abu Garcias huggtabell 2014: » Ladda ner


_______________________________________________________

 


Här får du 14 tips som kanske gör ditt isfiske mera spännande och roligare.1) Utrustningen
För att få så roligt som möjligt under fisketuren så kan du anpassa spö och rulle efter den art som du skall fiska efter. Gällande fiskelinan så använd nylon eller ”FireLine Ice” dessa drar inte till sig så mycket vatten. Vanlig FireLine och ”Whiplash Pro” drar åt sig vatten och detta vatten fryser sedan till is och gör rullen obrukbar efter ett tag. Glöm inte att kolla öglorna då och då efter som att dom också isar igen. Denna is skadar fiskelinan.

2) Fiskart
Fokusera på en eller två arter under en vintersäsong och endast på dessa arter. Detta gör att du ökar chansen till att fånga den ”stora” då du lärt dig mera om artens beteende under vintern.

3) Vart skall man fiska lax & öring i rinnande vatten?
När man skall fiska i rinnande vatten är det en fördel om man känner till älven/ån från båt- eller landfisket. Där man hittar fisken från båten hittar man också fisken från isen. En GPS är alltid till hjälp i detta fall. Under sommarfisket så markar du platsen för påslaget. När isen har lagt sig och är säker borrar du ett hål 15-30 meter ovanför påslagsplatsen. Byt hål efter 15-20 minuter om inget har hänt.

Om man är på okänt vatten kan man söka efter borrhål för att se vart dom lokala människorna fiskar. En generell regel är annars att laxen eller öringen står vid grubba, grynna och branter. Här är ett ekolod till stor hjälp.

4) Fiske med jigg eller drag i rinnande vatten
Borra alltid hålet snett i samma riktning som vattnet rinner. Detta minimerar risken att fiskelinan nöts av då du drillar fisk. Beroende på vattnets strömhastighet så fiskar du med skeddrag eller jiggar som väger 7 gram till 16 gram. Hålet borras =>150 mm.

5) Kikmeta/Pimpla i rinnande vatten
Kikmete i rinnande vatten är bland det mest spännande fiske som finns. Du ligger in din lilla egna värld och helt plötsligt så ser du en kilos harr vid ditt bete som funderar över om han är hungrig eller inte?

Borra två hål, ett hål under hål nummer ett. Men beroende på hur mycket det strömmar så borrar du pimpel hålet lite längre ifrån kikhålet. Om det strömmar för mycket så går det inte att kikmeta efter som att betet/pirken driver i från botten. Tänk på att harren är mycket känslig för vibrationer från isen. Så om det kommer en hugg-sugen harr så ligg helt stilla.

Kom överens med din fiskekompis om ett varningstecken som ni använder så att han eller hon inte skrämmer bort din fisk då personer skall komma till dig och berätta om den fina fisken som missades.

Kokt räka fungerar mycket bra för harr och sik medan daggmask och maggot är bra för abborre och olika typer av betesfisk för gäddmetet.

6) Vart skall man fiska i en insjö?
Gädda:
Sök betesfisk som abborre, mört & liknande. Där finner du också gäddan. Gäddan har utpräglade huggperioder under vintern. Anteckna huggen också: När, var & hur?
Placera inte betet I fiskstimmet. Hälst under eller ovanför fiskstimmet efter som att betesfisken blir ”gömd” bland dom andra fiskarna. Presentera betet synligt, med tex lysstav eller lite glitter!?

Abborre: Vid lågtryck så tycker abborren om att gömma sig i vassen och strukturer då den inte äter.
Lågtryck: Grunt
Högtryck: Djupt

7) Kikmeta/Pimpla i en insjö
Kikmete i en insjö är också bland det mest fängslande fiske som finns. Du ligger in din lilla egna värld och helt plötsligt så ser du en kilos röding eller en stor abborre vid ditt bete som funderar över om han är hungrig eller inte?

Borra två hål; ett hål under hål nummer ett. Det nedre hålet är ditt kikhål och det övre ditt pimpelhål. Gör ett hål som är större än isborrens i den övre delen av liggunderlaget så ligger du torrt och bekvämt då du kikfiskar. Använda ett mörkt skynke som du lägger ovanpå ditt huvud så att inget ljus kommer in från sidorna för bästa sikt.

8)Fiskeväder för abborren
Abborren är mycket känslig för tryckvariationer. Den reagerar förtjust och blir alert då lyfttrycket stiger. Då är abborren relativt lättfiskad. När lufttrycket sjunker drabbas fisken av trycksjuka och blir då mindre aktiv. Det tar ca 24 timmar för abborren att anpassa sig för rådande lufttryck.

Generellt hittar man abborren på grundare vatten vid lågtryck och på djupare vatten vid högtryck. Men undantag finns beroende på sjötyp.

9) Ismete med signal
Isfiskarens napp kan både vara spektakulärt och dramatiskt. Vid isfiske så kan man ha 2-4 spön ut samtidigt. Då kan man med fördel använda något typ av signal. En vinst är att man oftast hinner till spöt för att göra ett mothugg innan fisken har avbrutit sitt födotillfälle.

Köp ålbjällra/undulatpingla så ökar du spänningen under fisket. Montera den på isfiskespöt. Nu kan bygga om ett angeldon till den perfekta fiskindikatorn för isfiske och då väljer du om du vill använda knallkork eller pingla. Spring inte till spöt vid hugg, detta skrämmer fisken.

10) Catch & Release på vintern
Catch & Release vinner mark inom fiskekretsar fortare och fortare. Vad många inte vet är att under vintern så är risken mångdubbelt så stor att fisken skadas under eller efter att man returnerat den.

A) Om du skall returnera fisken, var snabb med avkrokningen då det är kallare är –8 grader. Efter 15-20 sek i luften så har ögonen börjat förfrysa. Detta blir en permanent skada. I många fall blir fisken blind på båda ögonen.
B) Skador på fiskens skyddande slemlager undvikes genom att alltid ha blöta händer då du hanterar fisken. Annars uppstår en typ av brännskada som senare blir infekterad.
C) Bäst klarar sig de fiskar som man snabbt och enkelt krokar loss då fisken befinner sig i vattnet. Använda endast hullingslösa krokar för snabbas avkrokning.
D) Innan fisken kommer upp ur vattnet så placera dig själv med ryggen mot vinden så att du agerar vindskydd för fisken. Detta minimerar också risken för ”brännskador”.
E) Att placera fisken i en blöt och vindskyddad plastsäck ger också ett bra skydd för fiskens ögon och slemlager då du skall kroka lös den innan returnering.

11) Levande eller dött agn
Det bästa betet vid ismete är levande agn. Betet skall vara livligt och så friskt som möjligt så lockas rivfisken till hugg. Detta är en grundregel vid isfiske efter gädda och abborre.

Men detta utesluter inte isfiske med dött agn. Om agnet är färskt så är det inte ovanligt att lake, abborre, gädda och gös glatt hugger på ditt tackel. Tex , En död strömming luktar starkt och gör ofta så att gäddan i en insjö hugger.

Vid levande agn så prova olika beten som tex Mört, Id, Braxen, Ruda, Sarv och Nors efter som att rovfisken har olika stapelföda i olika vatten. I detta fall så handlar det om tillgång. Den fiskart som finns mest av fokuserar rovfisken på. Tål att tänkas på vid all typ av fiske.

12) Säkerhetsutrustning
Det finns platser och förhållanden man alltid bör vara extra försiktigt. Speciellt under isfiskesäsongens början och vid slutet. Detta är perioder då isarna är extra tunna & dåliga. Tänk på att smala sund och utskjutande uddar är utsatta för strömdrag. Man skall också vara uppmärksam vid bryggor, bropelare och uppstickande växtlighet som sjögräs.

Ispiken är bra då man skall känna sig fram på osäkra isar. Isdubbarna är bland den billigaste livförsäkringen som finns. Mobiltelefonen bör förvaras tillgängligt samt i en vattentät plastpåse.

Använd alltid flytoverall, den ersätter 3st plagg: Värmeoverallen, regnstället och flytvästen. Var alltid minst två personer som fiskar tillsammans och ni båda bör ha ”kast­rep” med er.

Något bland det mest förrädiska som finns på en is är vindbrunnar. En vindbrunn är ett område där isen inte frusit till ordentligt på grund av vind och vattenströmmar. Var försiktig om du kör skoter då det är dimma. Dimman kan gömma/dölja öppna vakar.

13) Kläder
Använda fysiologiska underställ närmas kroppen. Dessa flyttar fukt som tex svett från kroppen så att du inte börjar frysa efter lite hårt arbete. Nästa lager skall vara av bomull. Bomullen tar hand som den vätska (svett) som understället skickar ut.

Tänk på att även om det är +/- 0 grader i luften så förändras den landbaserade temperaturen med vindstyrkan:
- Vid 5 m/sek: - 8 grader
- Vid 10 m/sek: -15 grader
- Vid 15 m/sek: -18 grader

Använd inte för små skor. Man skall ha fötterna varma och luftigt. Dvs ha ett par vinterskor som är 1-2 storlekar större än dina vanliga skor. Då får du plats med 2-3 par stumpor.

Om du inte använder en mössa så försvinner all värme från huvudet och nedkylningen går mycket snabbare, du börjar frysa fortare.

14) Fångststatistik
För alltid fångststatistik över dina fångster. Statistiken är ditt verktyg för att minnas, när, vad, hur du fångade din fisk. Håll koll på vattentemperatur, klockslag och datum. Skriv ner vad du använde. Hur mycket blåste det & från vilket håll? Barometertrycket visade vadå?

Anteckna allt som du kan komma på. Till och med månen har inverkan på fisket.

Visa alltid hänsyn till fisken, naturen och fiskerättsägare. Sist men inte minst, ha en trevlig dag!

 

 

Författare: Robert Westin

 

 

 

 

 

 

» Fiskekort         

 

 

» Fiskeregler 

 

 

» Fiskevatten 

 

 

» Fiskekarta   

 

 

» Fisketips