© snesuddenfiske.se                     

 

 

Om fisket: Fiskeregler

 

 

Planterade vatten

 

Fiske får endast bedrivas med sportfiskeredskap. Endast ett spö per person är tillåtet. Gäller även vintertid.

 

Fiskekortet är personligt och skall medföras under fisket och efter anmodan uppvisas.

 

Fiske från båt, flotte eller flytring är förbjudet utom i Stora Utterträsk (Sjö nr 1 på fiskekartan) där båtfiske utan motor, undantag för elmotor förutsatt att båtkort och gällande fiskekort är löst.

 

Minsta laxartade fisk som får fångas är 25 cm.

 

Endast 3 fiskar per dygn och kort får tas upp.

 

Ungdom under 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap. Antalet fiskar räknas dock in i målsmans fiskekvot.

 

Åsidosättande av dessa regler medför förverkad fiskerätt och kan medföra åtal.

 

 

 

 

 

 

» Fiskekort         

 

 

» Fiskeregler 

 

 

» Fiskevatten 

 

 

» Fiskekarta   

 

 

» Fisketips