© snesuddenfiske.se                     

 

 

Om fisket:

 

 

En fiskepärla i norrbotten!

 

Fiskevårdsomådet bildades för cirka 30 år sedan.

Inplantering av röding, laxöring och regnbåge

har planterats under vår och höst sedan starten.

Alla intäkter för fiskekort och bidrag används till

inköp av utsättningsfisk.

I de numrerade vatten sker utsättning av ädelfisk.

I övriga vatten finns abborre och gädda.

Tillgången är god i Holmträsket där det även finns sik.

Harrokbäcken och Holmträskbäcken finns själv föryngrad harr.

 

Sommarfiske

 

Midsommarafton 12:00 t.o.m första söndagen i oktober.

 

Lättillgängliga vatten med bra parkering och gångavstånd.

Husvagnsplatser finns kring St. Utterträsk och Långträsk.

 

Vinterfiske

 

Sista lördagen i november t.o.m näst sista söndagen i maj.

 

Vintertid är vägen inte plogad till planterade vatten, det är då skidor eller skoter som gäller för att transportera sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

» Fiskekort         

 

 

» Fiskeregler 

 

 

» Fiskevatten 

 

 

» Fiskekarta   

 

 

» Fisketips